Vaša korpa

Opadanje i Porast Vode - Kako Utiče Na Šarana?

Opadanje i Porast Vode - Kako Utiče Na Šarana?

Feb 18, 2023

0 komentara

Kada je reč o vodi i pecanju šarana, pre svega bih napomenuo to da bi trebalo da voda bude bar delimično bistra – a najbolje bi bilo da je bistra. To je prvi i najvažniji uslov da bi pecanje imalo smisla.

Što se tiče opadanja i porasta vode na našim rekama, izdvojio bih sledeće:
Česte oscilacije vodostaja dosta nepovoljno utiču na aktivnost ribe, pogotovo kod šarana (zbog ribljeg mehura i stalnog pomeranja prirodne hrane, zatim šaranovog prilagođavanja datim uslovima). Da bismo ispratili vodostaj i dešavanja na rekama na kojima lovimo, moramo pratiti Hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ). Tamo pronalazimo sve informacije o svakoj reci nekoliko dana unapred i samim tim možemo znati šta da očekujemo, što je jako bitno za pripremu pred najbolje dane ribolova a to su prvi i drugi dan opadanja vode, kao i prvi i drugi dan porasta vode. U navedenom periodu aktivnost šarana je najveća i prvo blago oscilovanje vode pokreće ribu, dok svaki sledeći dan uglavnom bude slabiji i sve lošiji do stagnacije. Iz dugogodišnjeg iskustva i upornog praćenja, došao sam do zaključka da sa promenom vodostaja,
puževi, rakovi, školjke, gamarusi i ostala prirodna hrana takođe prolazi kroz
prilagođavanje promenama - što se dešava upravo u tim prvim danima opadanja i porasta vode.

-Opadanje vode:
Ako voda opada, šaranova prirodna hrana se povlači niz sprud (kosinu, banak) i pomera se u malo dublje delove vode a najviše prema mestima sa mnogo granja i panjeva. Šaran uvek ide za hranom i to moramo ispratiti da bismo imali uspešan ribolov. Takođe, opadanjem vode menja se i protok reke i samim tim najjača struja (protok) se pomera a to veoma utiče na aktivnost šarana.

-Porast vode:
Što se tiče porasta vode, kao i kod opadanja, šaranova prirodna hrana se pomera bliže obali. Na primer, sa kraja spruda ili kosine pomera se na polovinu ili početak iste, što zavisi od vode, koliko ona nadolazi. Takođe se i u ovom slučaju menja protok i najjača struja vode koja utiče i na šarana i na njegovu prirodnu hranu.

Sav taj živi svet u vodi (prirodna hrana), pa i šaran, dan pre opadanja i porasta osete kada će voda krenuti u opadanje ili porast. Tada šaran koristi priliku za lagani obrok dok se prirodna hrana takoreći kreće po terenu koji mu je lako dostupan i zbog toga su ti prvi dani promene nivoa vode najbolji za ribolov.
U toku stagnacije nivoa vode, kada ona potraje dovoljno dugo, šaran se opet aktivira i jede na nekim mestima ali ne na svim– to mesto treba pronaći. Zatim opet čeka promenu vode za lakši zalogaj.

Zaključak:
Šaran instinktivno ide za prirodnom hranom i svaka promena vodostaja pomera i prirodnu hranu zbog njihovog opstanka. Ti dani su najbolji za ribolov.

Bistro!

Ostavite komentar